S t r i n g


S e g t


G r a n o l a


G o s e d j u r


M å n d a g


Ä n t l i g e n


P o n t i a c


H e m m a


R i s t a f a l l e t


A v s t i c k a r e


K r i s t i a n s t e n s F ä s t n i n g


N i d a r o s d o m e n


T o r s d a g K v ä l l


F r a m m e


V a c k e r t


Å r e


P å V ä g


D r ö m m e r


O n s d a g


L ä s e r


T i s d a g


M å n d a g


P o n t i a c


S ö n d a g


N a t u r


P o n t i a c


D r i n k


D j u r e n


J o h a n 2 7 å r


D e S ö g


Om mig


En tjej som lever livet
med min sambo J och alla
våra goa djur här i Ånge.
Min dagbok här online för att
kunna gå tillbaka och åter le
åt allt det roliga som varit!
Välkommen att läsa du också! :)