S o m m a r l o v


A l m o s t A d u l t s


H e l g e n


T a c o s


R a s t l ö s ?


1 M a j


S ö n d a g


L ö r d a g


O n s d a g


T y p i s k t M i g


L ö r d a g


M å n d a g


H e m m a


J ö n k ö p i n g


H o s M o r m o r


T i s d a g


H a l l s t a b e r g e t


J o b b i g V e c k a


T i s d a g


M å n d a g


P o n t i a c S ö n d a g


K a k l a t


1 A p r i l


K a k e l


T o r s d a g


2 7 / 3 - 1 7


M å n d a g


M ä t t !


S ö n d a g


D e n n a K u r s S l u t


Om mig


En tjej som lever livet
med min sambo J och alla
våra goa djur här i Ånge.
Min dagbok här online för att
kunna gå tillbaka och åter le
åt allt det roliga som varit!
Välkommen att läsa du också! :)